Missie

De Nederlandse vereniging heeft als missie om inclusie te bevorderen met methodisch begeleid werken voor alle personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2019 hebben wij daarin als Europese partner een internationale conferentie georganiseerd in Amsterdam, genaamd “transitions”,  met zo’n 600 bezoekers in 2 dagen en meer dan 100 workshops, netwerkmeetings. Meer over de Europese ambities en ontwikkelingen kunt u lezen op de website: www.euse.org

Supported Employment als visie en kwaliteitsmodel staat als verbindend element centraal in de kennisuitwisseling en erkenning van organisaties die zich aansluiten bij onze missie en doelstellingen. Op het domein van Jobcoaching en de werkwijze Supported Employment hebben wij het aanbod om ervaren en geschoolde jobcoaches te certificeren. Wij werken daarin samen met Blik op Werk, een landelijk onafhankelijk kennisinstituut, die accreditatie en behoud van kwaliteit in jobcoaching voor ons uitvoert en als strategisch partner samenwerkt aan kwaliteitsverbetering.

Mijn verhaal

“Behandel een mens zoals hij is en hij zal zo blijven,
behandel hem zoals hij kan zijn en hij zal zo worden.”