PE punten en certificering

NVS is er van overtuigd dat beroepsregistratie bijdraagt aan de professionaliteit en het vakmanschap van jobcoaches. Jobcoaches die zich hebben laten registeren werken volgens een beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Deze jobcoaches maken hun kwaliteit transparant. Werkenden kunnen zo rekenen op goede ondersteuning in hun werk.

In 2006 is besloten om een beroepenregister voor jobcoaches in te voeren, om kwaliteit binnen het werkveld van jobcoaching te bewaken. De NVS heeft met ingang van 21 oktober 2010 voor de Benelux het dienstmerk jobcoach NVS/EUSE laten registreren. Daarmee is het dienstmerk op nationaal en Europees niveau vastgelegd. Op deze wijze wil de NVS herkenbaarheid van personen die aan de voorwaarden voldoen bevorderen en beschermen. Het Nationaal Jobcoachregister is een samenwerkingsverband tussen Blik op Werk en de NVS.

Het register

Registratie in het jobcoachregister betekent dat de jobcoach werkt volgens door NVS vastgestelde normen op het gebied van:

• Diplomering

• Het onderhouden en uitbreiden van kennis

• Het blijvend onderzoeken van de eigen grondhouding

• Op de hoogte blijven van-, en/of een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen het vakgebied

Een jobcoach wordt voor 5 jaar opgenomen in het register. Na 5 jaar moeten er ten minste 100 Permanente Educatiepunten (PE-punten) worden behaald om te kunnen
her-registreren.

www.NationaalJobcoachregister.nl en toetst of geregistreerde jobcoaches aan de normen voldoen. De NVS zal oordelen over de inhoud en beoordelen aan welke competenties van het NVS profiel een activiteit bijdraagt. Blik op Werk maakt de geaccrediteerde activiteiten transparant.

Op de website van Blik op Werk (link hiernaast) vindt u meer over het gehele register, de aanmeldprocedure, (her) registratie PE-punten voor zowel jobcoaches als opleiders.

Mijn verhaal

“Behandel een mens zoals hij is en hij zal zo blijven,
behandel hem zoals hij kan zijn en hij zal zo worden.”