Bestuur NVS Support

Het huidige bestuur is een meewerkend en netwerkend bestuur en bestaat uit drie leden. Fini geeft advies over de governance en framing van de werkwijze en posities die NVS Support in Nederland kan nemen. Lars kijkt vanuit de bedrijfsmatige blik naar de vragen van leden en betrokkenen. Daarnaast is Lars ook verantwoordelijk voor de financiële organisatie en bedrijfsmatige balans van de NVS Support vereniging. Om de vier jaar wordt elk bestuurslid geëvalueerd om te bepalen om positie en taken nog passend zijn. Sinds 2019 zijn de bestuurders op zoek naar medebestuurders die op het gebeid van kwaliteit en marketing een bijdrage kunnen leveren: neem dus contact op als u hier een bijdrage aan kan leveren of iemand kent die dit ambieert! Hieronder nog een korte toelichting per bestuurslid:

lars-van-der-hoorn

Sikko Bakker

Sikko Bakker woont in Rotterdam en heeft een gezin met een zoon van 16 jaar, is een bevlogen maatschappelijk ondernemer met hart voor mensen in een kwetsbare positie. Werkt momenteel voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als strateeg wonen en zorg. Heeft daarnaast een zelfstandige adviespraktijk op de snijvlakken wonen, zorg en welzijn waarbij innovatie, samenwerking tussen publiek en privaat voorop staat.

Ruim 4 jaar voorzitter van NVS Support en als oud verpleegkundige, agogisch werker, ervaringsdeskundige via familieleden overtuigd dat de methode, visie van SE de meerwaarde kan bieden voor meer inclusief werk en een inclusieve samenleving.

lars-van-der-hoorn

Lars van der Hoorn

Lars van der Hoorn, getrouwd en twee zonen in de puberleeftijd. Wij wonen in Veldhoven en daar is ook Brainport Assembly gevestigd. Een sociale onderneming die ik 2015 ben gestart om mensen met een ‘beperking’ een mooie toekomst te bieden. Support Employment is is één van de basis methoden waar wij mee werken.

Voor het bestuur NVS Support NL wil ik vooral mijn ondernemerschap en netwerk inbrengen en leer ik persoonlijk meer over Supported Employment en de ontwikkelingen daar omtrent.

lars-van-der-hoorn

Fini van der Paauw

Fini de Paauw, 58 jaar getrouwd en één dochter van 18 jaar. Ik ben geboren en getogen in Biervliet en woon nu in Sluiskil beiden in Zeeuws Vlaanderen.
Ik heb in 1984 een auto ongeluk gehad waaraan ik een dwarslaesie heb overgehouden.
Voor het ongeluk heb ik altijd in de wegenbouw en in het grondverzet gewerkt. Na mijn ongeluk ben ik bij een ingenieursbureau gaan werken. Begin jaren 90 ben ik de politiek ingegaan en daarnaast belangenbehartiging gaan doen voor mensen met beperkingen. O.a. als voorzitter van de Landelijke koepelorganisatie CG-Raad (nu Ieder(in)). Na die tijd ben ik als ZZPer aan het werk gegaan o.a. als trainer en adviseur.

Sinds ruim een jaar maak ik deel uit van het bestuur van NVS Support.
Hier wil ik mijn kennis en netwerk inzetten om mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan arbeid te helpen.
Zodat meer mensen met een beperking volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving!

NVS Support

“Behandel een mens zoals hij is en hij zal zo blijven,
behandel hem zoals hij kan zijn en hij zal zo worden.”