Supported Employment in Nederland

In Nederland zit het vol met uitdagingen om toe te werken naar een breed toegankelijke en inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen die wil en kan bijdragen. Supported Employment heeft zich als methodiek de afgelopen 35 jaar internationaal bewezen als het gaat om kwaliteit van jobcoaching, doelbereik voor vele organisaties en overheden. Mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt worden met Supported Employment succesvol begeleid naar een passend werkplek waarvan het uitgangspunt is onderdeel uitmaken van de normale werkomstandigheden met een regulier salaris.

De Nederlandse Vereniging voor Supported Employment (NVS Support) is vertegenwoordigd in de European Union of Supported Employment (EUSE). Daarbij heeft het samenwerkingsverband zich ten doel gesteld om het gedachtegoed van Supported Employment onder haar leden te verspreiden, borgen en te optimaliseren. Onze leden zijn jobcoaches en organisaties die educatief of vanuit cliëntgericht perspectief zich verbinden aan de werkwijze en visie van Supported Employment. Jobcoaches, opleidingen die voldoen aan de opleidingseisen, kwaliteitseisen van EUSE/NVS Support worden door ons periodiek geaccrediteerd.