Supported Employment

De methodiek Supported Employment (SE) werd begin jaren tachtig ontwikkeld in de Verenigde Staten en is in 1985 voor het eerst in Europa geïntroduceerd. De omslag lag in de benadering van kijken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. De persoon centraal en kijken naar wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan.

Supported Employment is:

‘Het ondersteunen van personen met een (arbeids)beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en houden van betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt.’

(Definitie EUSE 2005)

Hoewel er wereldwijd kleine variaties van de definitie bestaan, kent het Europese SE-model drie fundamentele elementen:

Betaalde arbeid: individuen moeten een loon, evenredig aan het uitgevoerde werk, ontvangen. Indien er in een land een nationaal minimumloon van kracht is dan moet het individu op zijn minst dit loon krijgen of een gangbaar loon passend bij het werk.

Reguliere arbeidsmarkt: mensen met een (arbeid)beperking moeten gewone werknemers zijn, met dezelfde lonen en voorwaarden als andere werknemers.

Voortdurende ondersteuning: de ondersteuning tijdens betaalde arbeid is geïndividualiseerd en gebaseerd op de behoeften van zowel de werknemer en zijn collega’s als de werkgever.

Toolkit

Er zijn diverse toolkits die gebruikt kunnen worden: Supported Employment of Diversity,

Samenwerking

NVS is vertegenwoordigd in nationale, Europese en wereldwijde samenwerkingsverbanden.

Kwalieit

Kwaliteit heeft binnen de NVS een grote prioriteit zodat er erkende jobcoaches zijn.

Mijn verhaal

“Behandel een mens zoals hij is en hij zal zo blijven,
behandel hem zoals hij kan zijn en hij zal zo worden.”