Voldoe aan de huidige eisen

Heb jij voor juli 2013 bij Combo een diploma behaald voor de Jobcoach Opleiding? Wil jij dit diploma herijken zodat het ook voldoet aan de nieuwste eisen van het Noloc beroepsregister voor Jobcoaches?

Sinds 2013 heeft het Noloc een toetsingskader ontwikkeld voor erkende Jobcoachopleidingen en het beroepsregister. Combo is toen als eerste Jobcoachopleiding erkend door Hobeon en het Noloc. Deelnemers die de opleiding vanaf dat moment behaald hebben, kunnen zich met dit diploma inschrijven in het Noloc beroepsregister voor erkende Jobcoaches (mits zij voldoen aan de overige eisen).

Heb jij onze opleiding voor juli 2013 afgerond? Dan kun je geen gebruik maken van bovenstaande regeling. We bieden je dan de mogelijkheid tot het volgen van ons inspirerend herijkingsprogramma. Met dit aanbod sla je twee vliegen in een klap:

    1. Je volgt inspirerende verdiepingsaanbod
    2. Je verkrijgt een diploma dat voldoet aan de huidige standaard

Opzet herijkingsprogramma

Het herijkingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Je volgt een tweedaagse verdiepingstraining naar keuze:
  1. Duurzame Match
  2. Luisteren zonder woorden
  3. Zelf de verandering zijn
  • Je maakt een reflectieopdracht gericht op je ontwikkeling sinds de opleiding. Hierover volgt een coachings-/toetsingsgesprek.

Duur: 2 dagen
Locatie: Utrecht en/of online
Kosten: €975,- excl. BTW
Extra: Coachingsgesprek